Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

Hukuk muhakemesi bakımından, bilirkişi raporuna itiraz süresi ile ilgili olarak farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bir kısım görüşe göre bir haftalık sürenin, eksiklik ve belirsizliğin giderilmesi için olduğu, bilirkişi raporuna itiraz için kanunda herhangi bir süre öngörülmediği, bu nedenle tarafların, hüküm, tarafların bir haftalık süre içerisinde, bilirkişi raporundaki eksik veya belirsiz hususlar hakkında bilirkişiden açıklama istemesini, bilirkişi raporuna itiraz olarak nitelendirmekte ve bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde, bilirkişi raporunun itiraz etmeyen taraf bakımından kesinleştiğini söylemektedir. Ancak bu kesinleşmenin mahkeme bakımından söz konusu olmayacağı, mahkemenin, hüküm verilinceye kadar, bilirkişiden tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgi alabileceği de belirtilmektedir.

Yargıtay kararlarında ise, bir haftalık sürenin, eksiklik ve belirsizliğin giderilmesi için olduğu, bilirkişi raporuna itiraz için kanunda herhangi bir süre öngörülmediği, bu nedenle tarafların, hüküm verilinceye kadar bilirkişi raporuna itiraz edebilecekleri belirtilmektedir. Yargıtay, yapılan itirazın esasa ilişkin olması halinde, bir haftalık süreye tabi tutulamayacağını söylemektedir. Yargıtay kararlarına göre, bilirkişi raporuna karşı somut itirazda bulunulması halinde bu itirazın dikkate alınması gerekmektedir.

Taraflardan birinin bilirkişi raporuna itiraz etmesi, diğerinin itiraz etmemesi halinde, sonradan yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu verilen bilirkişi raporu, önceki rapora göre, itiraz edenin daha da aleyhine sonuç çıkartmış olsa da, diğer tarafın önceki bilirkişi raporuna itiraz etmemiş olması nedeniyle, önceki bilirkişi raporu, itiraz eden taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturur.

Ceza muhakemesi açısından CMK’nın 67/5’e maddesine göre, bilirkişi incelemesi tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafine veya kanuni temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.  CMK’da itirazla ilgili olarak ne kadar süre verileceği belirtmemiştir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler