Telefon:0 543 420 38 21

Uzman Görüşü Nedir?

Uzman Görüşü, açılmış bir dava veya hukuki uyuşmazlıkta, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde alanında uzman kişilere hazırlatılarak dava dosyasına sunulan bilimsel bir rapordur.  Hem 6100 sayılı HMK’nın 293. Maddesinde hem de 5271 sayılı CMK’nın 67/6. Maddesinde uzman görüşüne yer verilmiştir. Hukuksal sorunların çözümünde hâkime yardımcı olan ve yol gösteren takdiri delil olarak kabul edilen uzman görüşünün bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere veya bilirkişi raporundan sonra, bilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla alınması da mümkündür.

 Uzman Görüşü Neden Önemlidir?

Mahkeme tarafından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi halinde, dosyaya sunulan Bilimsel Mütalaa, bilirkişinin kanaatinin oluşmasında ve bilirkişinin hazırladığı raporun hazırlanmasındaki etkisi yadsınamayacak derecede önemlidir. Dava açmadan önce alınacak bilirkişi raporu, davanın temel dayanağını oluşturmakta ve ileri sürülen iddiaların delil ile desteklenmesini sağlamaktadır. Tarafların haklılıklarını ispat veya açıklamalarını kuvvetlendirmek amacıyla özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda alınan Bilirkişi Raporu davanın seyrini değiştirmektedir.