İmza ve Tahrifat İncelemesi

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. İmza ve Tahrifat İncelemesi

İmza, yer aldığı metnin onaylandığı gösteren resmi bir işarettir. Bu resmi işaret, bulunduğu metnin doğurduğu hukuki sonuçların kabul edildiğini göstermektedir. Kişilerin alacak, borç veya taahhüt altına girdiğini göstermekte olan imza, DNA gibi kişilerin ayırt edici özelliklerindendir. Bu işaret, hukuki sonuçlar doğurduğu için inceleme konusu olmaktadır.  İmza incelemesi uzmanlık raporu belge inceleme uzmanı tarafından bilimsel teknik ve analizler kullanılarak yapılmaktadır.

Senette imza inceleme nasıl yapılır? Senette yer alan borçlu veya kefil imzaları, borçlu veya kefil tarafından imzanın kendisine ait olmadığını yani senetteki imzanın taklit edilerek imzalandığını iddia eder. Bu noktada senetteki imzaya itiraz eden kişinin imzaları ile senette itiraz edilen imzanın belge inceleme uzmanı tarafından inceleme ve değerlendirme yapılarak senetteki imzanın gerçekliği veya sahteliğinin tespiti yapılmaktadır. Aşağıda resimde görüldüğü üzere sol tarafta senette yer alan borçlu imzası ile tablonun sağ tarafında örnek belgelerdeki mukayese imzaların benzerlikleri kırmızı renkli yönleri işaretlerle gösterilmiştir.

imza karşılaştırma

Sahte İmza Nasıl Anlaşılır?

İmza, kişiye ait olan refleks özellikleri barındıran çizgisel hareketlerdir. Bu özellikler,  imzayı oluşturan ve bütünsel olarak değerlendirilmesi gereken işleklik dereceleri, alışkanlıkları, tersim, istif, meyil, seyir, sürat, istikamet, tazyik gibi grafolojik ve grafometrik tanı unsurlarından oluşmaktadır. İmzanın sahteliği belge inceleme uzmanı tarafından yapılan teknik analizler sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnceleme konusu sahte imza ile örnek imzaların karşılaştırılması yapılırken bu imzalara ait benzerlik veya farklılıklar resimler üzerinde gösterilmektedir.

 

Aşağıda tabloda gösterildiği üzere kırmızı renkli okla gösterilen gözle görülen imza çizgisini gösterirken sarı renkli okla gösterilen izler ise gözle görülmeyen fakat cihazla alınan ve üzerinden geçilen başka bir imzaya ait çizgiler görülmektedir.

sahte imza tespiti

Tahrifat incelemesi nasıl yapılır?

Orijinal belgenin bozulmasına yönelik yapılan çalışma tahrifat incelemesi olarak tanımlanmaktadır. Belgenin orijinalliğinin değiştirilmesi, belge üzerinde yer alan yazı ve rakamların üzerinden geçerek veya yazı – rakamların önüne – ardına yazı ve rakam ekleyerek belgenin içeriği değiştirilmektedir.

tahrifat inceleme

Senet, çek veya kıymetli evraklarda tahrifat incelemesi UV, IR, kızıl ötesi, mor ışık, spot ışık, beyaz ışık vb. muhtelif ışık kaynakları ve belge inceleme cihazları ile yapılan inceleme ile tespit edilmektedir. Tahrifat incelemesinde belgeye sonradan eklenen yazı ve rakamların kullanıldığı mürekkep ton farkı ile orijinal belgede var olan mürekkep yapısının farklılıkları tespit edilerek hazırlanan raporda görsellerle desteklenmektedir. Aşağıda belge inceleme cihazı ve farklı ışık kaynaklarıyla alınan görüntüde belgenin ödeme gününe sonradan eklenen “1” rakamı ile diğer rakamların farklı tonda kalemle yazıldıkları gösterilmiştir.

tahrifat inceleme örneği

Yukarıda resimde görüldüğü üzere inceleme konusu belgede 29/12 rakamlarını oluşturan 1 rakamının farklı tonda röfle veren tükenmez kalem ile sonradan yazıldığı ve tarih kısmında değişiklik yapıldığı saptanmıştır.

Hâkimin imza incelemesi nasıl yapılır? Hâkim, imzayı inkâr eden tarafı dinledikten sonra bir kanaat edinememişse, kamu kurumlarından imzayı inkar eden kişinin imza örneklerinin bulunduğu belge asıllarını talep eder, ayrıca mahkemede huzurda bu kişiye imza attırmak suretiyle elde ettiği belge ve diğer delilleri değerlendirir. Hâkim, sahtelik konusunda başka bir incelemeye gerek duymadan karar verebilecek durumda ise gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle, belgenin sahteliği hakkında bir karar verir.

TEKNİK KONULARDA DANIŞMANLIK ALMAK İÇİN ARAYIN!

Diğer Makaleler