İmza İnceleme ve Bilirkişi

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. İmza İnceleme ve Bilirkişi

İmza inceleme, hem hukuk ve ceza davalarında hem de kamu ve özel hayatın farklı kesimlerinde vaz geçilmez uzmanlık alanıdır. İmza inceleme, sahtecilik alanının yanında imza inkarı konularında olmak üzere farklı alanlarda  adli bilimlere yardımcı olmaktadır.

Bilgi birikimi, deneyim, zaman ve dikkat gerektiren bir uzmanlık alanı olan İmza inceleme, sosyal ve ekonomik faktörlere bağlı olarak sahtecilik olaylarının da artmasıyla önemli bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.  TCK’da Kamu Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar bölümünde yer alan imza sahteciliği, resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik olarak iki bölüme ayrılmaktadır.

El yazısı ve imza incelemesinde, geçerli olan iki temel özellik vardır. Bunlar birbiri ile tamamen aynı yazan yani birbiri ile aynı imza atan kişinin olmadığı, birbirine tamamen benzeyen imza veya yanının olmayışıdır. Diğer bir ifadeyle birbirinin aynısı olan iki imza veya yazıdan birinin taklit olduğu kabul edilmektedir.

Ülkemizde en sık karşılaşılan sahtecilik türlerinden bir olan imza sahteciliği, imza inceleme uzmanı bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edilmektedir. Her türlü şekil ve çizginin imza olarak kabul edilmesi, imza sahteciliğinin de artmasında önemli rol oynamaktadır. Ana gövdesini el yazısı ve imzaların oluşturduğu adli belge incelemesi farklı kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan imza inceleme uzmanı tarafından yapılmaktadır.

Belgeler üzerinde meydana gelen silinti, kazıntı, ekleme, çıkarma vb. maddi sahtecilik veya anlam ve ifadelerindeki fikri sahtekarlık vb. fikri sahtecilik yapılabilir her iki durumda da imza inceleme uzmanı olan bilirkişilere başvuru yapılmak suretiyle imza incelemesi yaptırılmaktadır. İmza inceleme uzmanı bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda belgelerin hukuki sonuç doğurup doğurmadığı belirlenmektedir. İmza inceleme uzmanı bilirkişi belgenin sahte olup olmadığını belirtmektedir. İmza inceleme uzmanı bilirkişi tarafından incelenen belge sahte ise hukuki yollara başvuru yapılarak hak kaybının giderilmesi talep edilmektedir.

Adli belge inceleme alanında genellikle imza olarak nitelendirilmeyen basit çizgilerle oluşturulan imzalar sıkıntı meydana getirmekte ve imza inceme uzmanı bilirkişilerin incelemelerini olumsuz etkilemektedir. İmza inceleme uzmanı tarafında yapılan değerlendirmenin etik değerlerle bağdaşacak şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

İmza inceleme uzmanı bilirkişi, değerlendirme yapmadan önce mukayese edeceği belgeleri tarihsel sıraya göre hazırlamalı, imza incelemesine incelemeye atfedilen kişilerden başlamalı, imzaların ters yan konumda atılmış olup olmadığına bakmalı ve imzanın paraf imza olup olmadığına dikkat etmelidir. Bilerek değiştirilen imzalarda bazı kalıcı unsurların tespiti yapılabilmektedir. İmza inceleme uzmanı bilirkişi, yaptığı çalışmada dikkat ve özen göstererek değiştirilmiş imza veya yazının yazanını tespit edebilmektedir.

Sahteciliğe konu olan imza incelemesi, sadece imza inceleme uzmanı bilirkişi tarafından yapılması gereken bir durum iken, imzanın sahteciliğe konu olmadan önce alınması gereken bazı tedbirler olmalıdır. Bir imza ne kadar basit ve gelişmemiş atılırsa imzanın sahtesinin yapılması o kadar kolay olmaktadır. Bu nedenle gelişmiş bir imza atılarak sahteciliğinin zorlaştırılması gerekmektedir. Özellikle de basit ve gelişmemiş imza yerine, gelişmiş, içerisinde kişiye özel karakteristik unsurlar içeren imzanın kullanılması imza sahteciliğinin meydana gelmesini engellemektedir.

Bilirkişi tarafından gerçekleştirilen imza incelemesinde, imzada kişiye ait karakteristik unsurların yer almaması yani basit tarzdaki gelişmemiş imzaların orijinal bir imza mı olduğu, yoksa sahte olarak mı atıldığının tespiti genellikle mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, gelişmiş özellikleri olan karakteristik imza kullanmak, sahteciliğin yapılmasından sonraki imza inceleme aşamasında belge inceleme uzmanının kanaat belirtmesinde faydalı olmaktadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler