Hakkımızda

Uzmanlık alanlarımızla ilgili çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda bilimsel  ve gerçeklere dayalı Özel  Uzmanlık Raporu, Uzman Görüşü ve Bilimsel Mütalaa hazırlayarak gerçek ve tüzel kişilere hukuki hizmet ve teknik destek vermekteyiz.

Misyonumuz

Adli tıp ve adli bilimler alanlarında hukuk büroları, avukatlar, hastaneler, sigorta şirketleri gibi tüm gerçek ve tüzel kişilere bilimsel uzman mütalaası hazırlama ve raporlama, adli tıp konsültasyonu, danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz

Adalet sisteminin önemli bir direği olan Bilirkişilik kavramını daha ileriye taşımak için, akademik altyapıya sahip, konusunda öncü, güvenilir, teknolojik yeniliklere ayak uyduran uzmanlarla geleceğe gelişerek yürümek.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Verdiğimiz Raporlar  Bilimsel ve Hukuki Niteliktedir.

 • Tarafların davaları hakkında teknik bilgi sahibi olmalarını ve buna göre davalarında konumlarını belirlemelerini ve taraflar lehine olan hususları belirterek dava tavrını belirlemede yol göstermekteyiz.
 • Raporlar ihtiyaca göre ilgili makamlara (teftiş kurulları, savcılık, mahkeme, idari ve tüzel) sunularak davanın raporda belirtilen hususlara yönünde seyrine yardımcı olmaktadır.
 • Raporlar ve danışmanlıkta tarafın aleyhine hususlar belirtilerek risk durumu ve analizi bildirilmektedir.
 • Raporlar ve danışmanlıkta ‘’olayı’’ tüm detayları başta belgeler üzerinden olmak üzere detaylıca tetkik edilmektedir.

İncelemelerimizde ve Raporlarda Dikkat Ettiğimiz Hususlar

 • Yazışma kuralları yönü ile mesleki ve teknik yazışmalara uygundur.
 • Olayı temsil ve izah edici niteliktedir.
 • Raporlardaki maddî olgu ve fiilî gerçeklerle bağdaşmaktadır.
 • Rapor izah edilebilmeli, herkesin anlayabileceği bir dilde yazılmaktadır.
 • İncelemede kullandığımız teknik ve yöntemleri gerekçeleriyle açıklamaktayız.
 • Kullanılan yöntemler literatürde kabul görmüş standart olarak kullanılan yöntemlerdendir.
 • Şahıs ve kurumaların özel özel hayatı ve meslek sırrı gibi açıklanmaması gereken hususlara dikkate edilmektedir.
 • Uzman Mütalaası  hizmeti talep edenin başvurduğu adli olay ile alakalı  kanunların öngördüğü yetki ve yeterlilikte genel bilim, hukuk uygulamaları dikkate alınarak verilmektedir.