Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Nedeniyle Yeni Bilirkişi Görevlendirmesi

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Nedeniyle Yeni Bilirkişi Görevlendirmesi

HMK’nın 284. maddesine göre mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, önceki veya yeni atayacağı bilirkişiden tekrar inceleme isteyebileceğini belirtilmektedir. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporu yeteli bulmayan mahkeme, yeni bilirkişi incelemesine re’sen karar verebileceği gibi, tarafların talebi üzerine de bilirkişi incelemesine karar verebilmektedir. Yeni bilirkişi incelemesi, bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için de söz konusu olabilmektedir.

HMK’ya göre bilirkişi görevlendirilmesi hakimin takdirine bırakılmıştır. Ancak hakimin, dava için hazırlanan bilirkişi raporunu yetersiz bulması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırması gerekmektedir. Yeni bilirkişi görevlendirmesinin önceki bilirkişiye yaptırılması kanunen mümkün olmakla birlikte, hazırladığı bilirkişi raporu yetersiz bulunan bilirkişiden tekrardan görüş ve öneri alınması tutarlı ve sağlıklı olmayacaktır.

Yargıtay tarafından alınan ilgili kararlarda davalar için ikinci kez seçilen bilirkişilerin esasa etkili noktalar bakımından yeniden ve baştan itibaren inceleme yapması gerektiği görüşü hakim olmaktadır. Yine Adli Tıp Kurumu Kanununun 3334 Sayılı Kanunla değişik 15. maddesinin “d” bendinde işaret edildiği üzere İhtisas Kurulları ile İhtisas Dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkilerin Adli Tıp Genel Kurulunda giderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Yargıtay tarafından alınan ilgili kararlarda, bilirkişi raporu ile dosyaya örnek olarak sunulan aynı konuya ilişkin başka bir bilirkişi raporu arasında çelişki bulunduğu dikkate alınarak, bu çelişkinin giderilmesi için yeni bir bilirkişi heyeti görevlendirilerek tekrardan bilirkişi raporu alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Hal böyle olunca bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmalı, konusunda uzman kişiler arasından seçilecek bilirkişi ya da bilirkişi kurulundan gerçek zarar miktarı belirlenmeli, iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için gerekçeli ve denetime elverişli bilirkişi raporu alınmalı, toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek bilirkişi raporunun sonucuna göre bir karar verilmelidir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler