Trafik Kazası Kusur İncelemesi İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Trafik Kazası Kusur İncelemesi İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

Trafik kazası, gerçekleşmesini önleyemediğimiz bir sorundur. Bu problemlerin tam anlamıyla ortadan kalkmasını sağlamak henüz mümkün olmasa da trafik kazası tazminatı ile yaşanan mağduriyetler büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin trafik kazası tazminatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğu veya hiç bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.

Hukuk mahkemesinde açılan tazminat davalarında, dilekçe ve ilk itiraz aşamaları geçildikten ve ön inceleme aşaması tamamlanıp, taraflar tüm delillerini sunduktan sonra, tarafların istemesi ve yargıcın da gerekli görmesi durumlarında, trafik kazası kusur oranı belirleme yönünden bilirkişi görevlendirmesi yapılmaktadır. Trafik kazası kusur incelemesi yapılması için incelenecek ve değerlendirilecek belgeleri şöyle sıralanmaktadır.

Kaza Tutanakları

Kazanın oluş biçimiyle ilgili kaza tutanakları incelenmektedir. Bunlar trafik kazası tespit tutanağı ve eki olay yeri krokisi, sürücülerin ve görgü tanıklarının sıcağı sıcağına alınmış ilk ifadeleri, kaza yerleşim yerlerinden uzak bir yerde olmuşsa Jandarma görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklar ve benzerleridir. Bunlara günümüzde teknolojinin sağladığı mobese kayıtlarını, olay yerinde bulunanların, kazaya karışanların ve bir takım meraklı kişilerin cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri de eklenmektedir.

Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Dosyasındaki Belgeler

Kolluk güçlerinin işlemlerinden ayrı olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadeler ile yeniden toplanan veya taraflarca sunulan kanıtlar, olay yerinde inceleme yapılmışsa keşif tutanağı ve bilirkişi raporu, ceza davası açılmışsa iddianame ve herhangi bir nedenle dava açılmasına gerek görülmemişse, yani “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmişse, buna ilişkin takipsizlik dosyası.

Ceza Mahkemesi Dosyasındaki Belgeler ve Duruşma Tutanakları

Ceza davası açılmışsa, hangi aşamada olduğu saptandıktan sonra, trafik kazası kusur incelemesi için gerekli tüm belgelerin birer sureti ile sanıkların, suçtan zarar görenlerin ve görgü tanıklarının ifadelerini ve yargılama seyrini içeren duruşma tutanakları, ceza mahkemesince keşif yapılmışsa ve bilirkişi görevlendirilmişse keşif tutanağı ile bilirkişi raporu. Çoğu mahkemeler ceza dosyasını getirtip uzun süre ellerinde tutmakta; kendilerine de yük olmaktadır. Bu, eski bir alışkanlıktır. Doğrusu bugünü teknik olanaklarla gerekli belgelerin fotokopileri alınıp, ceza dosyasının mahkemesine geri gönderilmesidir.

Taraf Tanıkları

Taraflar, ceza davasında dinlenen görgü tanıklarını hukuk mahkemesinde yeniden dinletmek isteyebilecekleri gibi, ayrıca olayla ilgili yeni tanıklar bulmuşlarsa onları da dinletebilmektedir.

Kusur Oranlarını Etkileyebilecek Başka Kanıtlar

Taraflar, trafik kazası tutanaklarına yansımayan veya tutanaklarda yanlış belirlenen hususlarda yeni kanıtlar ileri sürebilirler. Tarafların ileri sürdükleri hususların araştırılıp incelenebilmesi için, ilgili yerlere yazılar yazılarak gerekli belge ve bilgiler derlenmelidir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler