İmza Sahteciliği ve Sahte İmzaların Tespiti

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. İmza Sahteciliği ve Sahte İmzaların Tespiti

imza sahteciliği, ülkemizde en sık rastlanan sahtecilik türlerinden birisidir. Bunun nedenlerinden bir tanesi de imzanın belli kurallara bağlanmamasıdır. İmza sahteciliği, Türk Ceza Kanununun Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar bölümünde yer alan resmi evrakta sahtecilik ve özel evrakta sahtecilik gibi suçların da bir unsuru durumundadır.

İmza Sahteciliği ve Sahte İmzaların Tespiti

Hayatın her alanında etkili olan imza incelemeleri, gerek hukuk ve ceza davalarında gerekse kamu hayatının ve özel hayatın çeşitli kesimlerinde kullanılmaktadır. imza incelemeleri sadece sahtecilik ya da imza inkârı konularında değil, ceza hukukunu ilgilendiren çok çeşitli alanlarda da adli birimlere yardımcı olmaktadır.

Bir adli belgede aldatma kabiliyetinden bahsedilebilmesi için sahtecilik suçunun işlenmiş olması gerekmektedir. Gerek kullanılan yazı materyallerinin belli bir standardı olmaması gerekse düzenlenen belgenin düzenleniş biçimi, baskı teknikleri ve kullanılan mürekkepler bakımından da belli bir standardı olmaması nedeniyle incelemeler esnasında bilirkişiler güçlükle karara varmaktadır.

Herhangi bir kağıt parçası senede dönüştürülebilmekte, daha evvelce izin dilekçesine atılmış bir imzanın üst kısmında kalan boşluktan istifade edilerek başka amaçlı belgeler oluşturulabilmektedir. Aksi halde, birbiriyle çelişkili bilirkişi raporlarının ve adaleti yansıtmayan mahkeme kararlarının önüne geçmek mümkün değildir. Belgeler üzerinde silinti, kazıntı, ekleme, çıkarma vs. farklı sahtecilikler yapılmaktadır.

El yazısı ve imzanın aidiyetlerinin tespit edilmesi, günümüzde de adli tıp ve adli bilimler içinde hem çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bu tür durumlarda bilirkişi incelemesine başvuru yapılmakta ve gerekli sonuçlar alınmaktadır. Bilirkişiler belgelerin aldatma gücünün var olup olmadığını da belirtebilmektedir. Yanlış pozitif sonuçlarda haksız yere kişiler zan altında kalabilmektedir. Bu durum genellikle yetersiz değerlendirme yanında karşılaştırma olarak kullanılan imza ve yazılardaki varyasyonların çokluğunun sahtekarların yaptığı hataları maskelemesinden kaynaklanmaktadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler