İmza İncelemesinde Bilirkişi Raporlarının Taşıması Gereken Unsurlar

 1. Anasayfa
 2. Blog
 3. İmza İncelemesinde Bilirkişi Raporlarının Taşıması Gereken Unsurlar

Günümüzde farklı şekillerde imza sahteciliği yapılmakta ve bu imza sahteciliği, imza inceleme uzmanları tarafından gerçekleştirilen gerekli ve mukayeseli incelemelerle ortaya konmaktadır. İmza inceleme uzmanı (Grafoloji Uzmanı) tarafından yapılan incelemede imzanın kim tarafından atıldığı tespit edilmektedir.

Grafoloji uzmanları tarafından mikroskop, farklı ışık kaynakları vb. araçlarla yapılan imza incelemesi fotoğraflarla desteklenmekte ve raporlaştırılmaktadır. Kâğıt üzerine resmedilen imzanın desensel görüntüsü imza inceleme uzmanı bilirkişi tarafından adli belge inceleme laboratuvarında gerçekleştirilen imza incelemesi sonucunda imzanın analiz edilmektedir.

Grafoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar hem matematiksel ve istatistiksel veriler eşliğinde değerlendirilmektedir. İmza inceleme uzmanı tarafında gerçekleştirilen incelemede imzanın yüksekliği, resim alanı, tam genişlik, tam yükseklik, yatay ve genel ve yerel meyil açıları, taban çizgisi kayması, köşe noktası sayısı, kesişme noktası sayısından faydalanılmaktadır.

İmza inceleme dosyalarında bulunan imzalardaki karakteristik unsurlarda görülen farklılıklar, imzaların farklı kişilere tarafından atıldığını gösterebilir. Ancak kişilerin kendi imzalarında görülen doğal varyasyonlar olup olmadığı imza inceleme uzmanı tarafından tespit edilebilmektedir. İnceleme konusu imzalar ile mukayese imzaları arasında şekli benzerliklerin yanı sıra bazı farklılıklar da olabilmektedir.

Bilirkişi raporu, nitelik bakımından bazı özellikleri taşımak durumundadır. Bilirkişi raporu, yeterli, anlaşılır, eksiksiz ve bilimsel verilere uygun olmalıdır. Bilirkişi , kendisinden istenen hususu tam ve doğru olarak öğrenmeli, görüsü istenen konu için yeterli araştırmayı yapmalı ve son olarak da araştırması sonucunda elde etmiş olduğu verileri doğru şekilde yazmalı ve ifade edebilmelidir. Bilirkişi Raporu, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayrılmış olmalı. Raporda açık, anlaşılır ve yalın bir dil kullanılmış olmalıdır.

Bilirkişi raporunda, tarafların adı ve soyadı, bilirkişinin çözümü ile görevlendirildiği hususları, inceleme konusu yapılan maddi vakıalar, gerekçe, sonuç ve bilirkişilerin imzasının olması gerekir. Adli belge inceleme konusunda bilirkişi raporunda bulunması gereken unsurlar şunlardan oluşur:

 • Tarih, sayı ve baslık
 • İnceleme talebinin hangi makamdan veya kimden geldiği
 • Tespiti istenen konu ve incelemenin amacı
 • Aynı amaç ile daha önce yapılmış olan inceleme raporları
 • Hangi belgelerin incelemeye konu olduğu
 • Hangi belgelerin karşılaştırmaya konu olduğu
 • İncelemede kullanılan yöntemler ve cihazlar
 • İncelemede bulunan ve tespit edilen hususlar
 • İnceleme sonucu varılan kanaat
 • İncelemeyi yapan kişinin ismi- soy ismi ve imzası
 • Raporun ekleri.

Bilirkişi, raporunu mahkeme kalemine verir. Mahkeme kalemi tarafından bilirkişi raporunun teslim tarihi not düşülür ve taraflara bilirkişi raporu tebliğ edilir. Yargıç bilirkişi raporunda belirsiz ve eksik gördüğü hususlar için bilirkişiye yönelik yeni sorular düzenleyebilir. Taraflar, bilirkişi raporunun kendilerine tebliğinden itibaren bir hafta içinde eksik ve belirsiz kalan hususlar için yargıçtan bilirkişiye bu hususların sorulmasını talep edebilir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler