İmza İnceleme nedir, İmza inceleme nasıl yapılmaktadır?

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. İmza İnceleme nedir, İmza inceleme nasıl yapılmaktadır?

İmza, yer aldığı metnin metni imzalayan tarafından bilinip onaylandığını gösteren resmi bir belgedir. Metni imzalayan metnin doğuracağı hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılır ve kişinin alacak, borç veya taahhüt altına girmesini belirten resmi işlemdir.

Nasıl ki DNA vb. biyometrik veriler bireylerin belirleyici özelliklerini belirtiyorsa imza da kişilerin ayırt edici özelliklerindendir. Gündelik hayatta sıkça kullanılması nedeniyle imza, bireyler için büyük önem taşımaktadır. İmza, sahibini maddi ve manevi açıdan sorumluluk altına sokan, sahibini hukuki delildir. Hukuki sorumluluk doğurması nedeniyle inceleme konusu olan imza, farklı bilimsel yöntemler kullanılarak analiz edilmekte ve analiz sonucuna göre de sahibini sorumluluk altına sokmaktadır.

Bireyler yazı yazarken veya imza atarken belli bir alışkanlık göstermektedir. Bu alışkanlıkları el ve kol anatomisi, elin işlekliği, kişilik yapısı, eğitim düzeyi, meslek, yazı yazma ve imza atma sıklığı vb. birçok faktör etkilemektedir. Bu farklılıklar veya benzerlikler araştırılarak, imza inceleme uzmanı tarafından incelenen imza veya yazının aidiyeti yani mukayese imza ve yazılarla aynı el ürünü olup olmadığı çoğu zaman tespit edilebilmektedir.

Günümüzde farklı şekillerde imza sahteciliği yapılmakta ve bu imza sahteciliğiimza inceleme uzmanları tarafından gerçekleştirilen gerekli ve mukayeseli incelemelerle ortaya konmaktadır. İmza inceleme uzmanı(Grafoloji Uzmanı) tarafından yapılan incelemede imzanın kim tarafından atıldığı tespit edilmektedir.

Grafoloji uzmanları tarafından mikroskop, farklı ışık kaynakları vb. araçlarla yapılan imza incelemesi fotoğraflarla desteklenmekte ve raporlaştırılmaktadır. Kâğıt üzerine resmedilen imzanın desensel görüntüsü imza inceleme uzmanı bilirkişi tarafından belge inceleme laboratuvarında gerçekleştirilen imza incelemesi sonucunda imzanın analiz edilmektedir.

Grafoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar hem matematiksel ve istatistiksel veriler eşliğinde değerlendirilmektedir. İmza inceleme uzmanı tarafında gerçekleştirilen incelemede imzanın yüksekliği, resim alanı, tam genişlik, tam yükseklik, yatay ve genel ve yerel meyil açıları, taban çizgisi kayması, köşe noktası sayısı, kesişme noktası sayısından faydalanılmaktadır.

İmza inceleme dosyalarında bulunan imzalardaki karakteristik unsurlarda görülen farklılıklar, imzaların farklı kişilere tarafından atıldığını gösterebilir. Ancak kişilerin kendi imzalarında görülen doğal varyasyonlar olup olmadığı imza inceleme uzmanı tarafından tespit edilebilmektedir. İnceleme konusu imzalar ile mukayese imzaları arasında şekli benzerliklerin yanı sıra bazı farklılıklar da olabilmektedir.

İmzalardaki bu farklılıklar, belge inceleme uzmanı bilirkişi tarafından mukayese imzalar üzerinde yapılan incelemelerde bu varyasyonların kişinin bilinen imzaları arasında da bulunup bulunmadığını tespit edilmektedir. Ayrıca konunun uzmanı olmayan ve kendini imza inceleme uzmanı olarak tanıtan kişilerce yapılan değerlendirmeler yanıltıcı sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan çalışmalarda imza inceleme konusunda uzman olmayan kişilerin de bazen doğru kararlar verdiği görülmekle birlikte imza inceleme uzmanının diğer kişilerden daha isabetli karar verdiği, uzman olmayan kişilerin çok daha fazla hatalı sonuca gittikleri yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Ve bu kararlar da kişilerin bir takım hak ve hürriyetten yoksun bırakılmasına neden olmaktadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler