Adli Belge İncelemesinde Fulaj Kavramı

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Adli Belge İncelemesinde Fulaj Kavramı

İmza, kişilerde çeşitli iç ve dış etkenlere bağlı olarak etkilenen ancak adli tanımlamalarda önemli bir tanı aracıdır. İmza incelemesi yapılırken araştırılan birçok tanı aracı vardır. Bu tanı unsurlarından bazıları bir özelliği yansıtırken bazıları ise birden çok özelliği yansıtmaktadır. Bu tanı unsurları işleklik dereceleri, alışkanlıkları, tersim, istif, meyil, seyir, sürat, istikamet ve fulaj gibi grafolojik ve grafometrik özellikleri sayılabilir.

İmzalarda ve yazılarda aidiyet, ilave, sürşarj vb. gibi özellikler, sahteciliklerde zaman zaman en önemli teşhis kriteri olarak değerlendirilmektedir. İmzayı atan kişi tarafından kağıda kalemle kağıda uygulanan baskı izinden kaynaklanan kağıdın ön yüzündeki oluk gibi iz ile kağıdın arka bölümdeki kabarıklar fulaj izi olarak değerlendirilmektedir. Taklit edilmesi imkansız olan bu özellikler her imza sahibi tarafından farklı şekillerde yapılmaktadır. Fulaj daha çok yazının hızı ile ilgili olmakla birlikte bazen yüzeyselleşme bazen de derinleşme özellikleri göstermektedir. Sahte yazılarda ve imzalarda yavaşlık ve monotonluk mevcuttur. İmza incelemesinde bahsedilen bu dalgalanmalara rastlanmamaktadır.

İmza sahibinin kağıda uyguladığı presyon /baskı, kalemin uç özelliği ve kağıt ile zeminin özelliği fulaj izinin meydana gelmesinde etken olan öğelerdir. Bütün şartlar eşit olsa dahi yazıyı yazan veya imzayı atan kişi tarafından kâğıda uygulanan baskı farklılıkları, imza incelemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Daha önceleri fulaj incelemelerinde yatay tutulan kurşun kalem ile araştırılan kâğıt boyanmaya çalışılarak presyon alanlarının boyanmaması nedeniyle ortaya çıkan yazılar okunmakta ve görüntülenir hale getirilmekteydi. Ancak bu yöntem sadece presyon yönüyle fayda sağlamakta ve diğer araştırma yöntemlerinin kullanılmasını engellemekteydi. Diğer araştırma yöntemlerinin engellenmesi ve belgelere zara vermesi nedeniyle bu yöntem terk edilmiş, yerine farklı açılardan verilen ışık kaynakları ile görüntüler kayda alınarak fotoğraflandırılmaya başlanmıştır. Presyon izlerindeki farklılıkların bu yöntemle ortaya konulması gerçekleştirilen adli belge incelemelerinde belge inceleme uzmanın daha rahat hareket etmesini sağlamakta ve belge üzerinde yapılan ilave ve tamamlamaların saptanmasını mümkün hale getirmiştir.

Adli belge incelemesi sonucunda ortaya çıkan fulaj izinin kaydedilmesi amacıyla ESDA denilen cihazlar kullanılmaktadır. Fulaj izi incelemesi yapılacak belge öncelikle nemli bir ortamda veya ESDA nemlendirme ünitesinde bekletilerek elektronik yüklemeye uygun hale getirilmektedir. Daha sonra yazım araçlarının uyguladığı basınç ile kağıt yüzeyinde oluşan fulajı tespit etmek amacıyla, inceleme konusu belgenin üzerine yerleştirilen gözenekli bir tabaka vakum ile sabitlenmesi yapılmaktadır. Tabaka üzerine uygulanan yüksek voltaj ile oluşan elektronik alan, toner ve fulajın etkileşimine neden olmakta, bunun sonucunda da izler görünür hale gelmektedir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler